ศาลจังหวัดตรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :

ศาลจังหวัดตรัง ร่วมงานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นยางพาราต้นแรก จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ศาลจังหวัดตรัง ร่วมงานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นยางพาราต้นแรก จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


เอกสารแนบ