ศาลจังหวัดตรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไกล่เกลี่ย ณ ต้นข้าวรีสอร์ท อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไกล่เกลี่ย ณ ต้นข้าวรีสอร์ท อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


เอกสารแนบ