จำนวนข่าวทั้งหมด 88
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2558
ศาลจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2558
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง”
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง”
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 13 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง “การแบ่งมรดก” ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง “การแบ่งมรดก” ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย สามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย สามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโครงการ “พัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)”
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโครงการ “พัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)”
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ(เตียงนอนและที่นอน)
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
กิจกรรมวันศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 21- 22 เมษายน 2558
กิจกรรมวันศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 21- 22 เมษายน 2558
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 101 )
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูต่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูต่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 1045   :: วันที่ 15 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
วันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดตรัง
วันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |