จำนวนข่าวทั้งหมด 84
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมงานวัน ASEAN DAY ต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการ (Get Ready for AEC:Opportunities and New Challenges) ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมงานวัน ASEAN DAY ต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการ (Get Ready for AEC:Opportunities and New Challenges) ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1101   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงดีเด่น ปี ๒๕๕๘
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงดีเด่น ปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1100   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1099   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ "อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔" (Two In One Project)
  :: ข่าวที่ 1098   :: วันที่ 22 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1097   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการศาลจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการศาลจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1096   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตรัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดตรัง 24 หน่วย
  :: ข่าวที่ 1095   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดตรัง กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
ศาลจังหวัดตรัง กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
  :: ข่าวที่ 1094   :: วันที่ 16 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดตรัง กับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง กับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1093   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 116 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1092   :: วันที่ 8 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕
  :: ข่าวที่ 1091   :: วันที่ 8 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558
  :: ข่าวที่ 1090   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ "ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
  :: ข่าวที่ 1089   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1088   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1087   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดตรังประกอบพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำรงชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรังประกอบพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำรงชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1086   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1085   :: วันที่ 15 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1084   :: วันที่ 15 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ "สัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดตรังเพื่อความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ ๒”
  :: ข่าวที่ 1083   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 98 )
ศาลจังหวัดตรังจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดตรัง (วันรพี ประจำปี ๒๕๕๘)
ศาลจังหวัดตรังจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดตรัง (วันรพี ประจำปี ๒๕๕๘)
  :: ข่าวที่ 1082   :: วันที่ 9 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 105 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |