จำนวนข่าวทั้งหมด 59
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ "ไกล่เกลี่ยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)" เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1075   :: วันที่ 26 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1074   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดตรังบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรังบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1073   :: วันที่ 16 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลจังหวัดตรังประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรังประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1072   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ "อบรมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดตรังเพื่อความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มิุนายน 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มิุนายน 2558
  :: ข่าวที่ 1069   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 105 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพจากศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพจากศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1068   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558”
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558”
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 143 )
ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภํณฑ์เครื่องเรือนฯ (เตียงนอนและที่นอน) ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมทนายความประจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมทนายความประจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดตรังเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรังเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2558
ศาลจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2558
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง”
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง”
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 101 )
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 13 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 111 )
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง “การแบ่งมรดก” ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง “การแบ่งมรดก” ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |