จำนวนข่าวทั้งหมด 83
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการปั่นปันใจสู่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการปั่นปันใจสู่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
  :: ข่าวที่ 1127   :: วันที่ 28 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศึกษาดูงานศาลจังหวัดตรัง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศึกษาดูงานศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1126   :: วันที่ 26 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1125   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1124   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
นางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1123   :: วันที่ 19 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาววรรณวิมล หนูนุ่ม นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาววรรณวิมล หนูนุ่ม นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1122   :: วันที่ 19 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1121   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมงานอุปสมบท นายศิวกร ทองหลิม นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมงานอุปสมบท นายศิวกร ทองหลิม นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
  :: ข่าวที่ 1120   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมกับ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทอดกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดห้วยต่อ
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมกับ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทอดกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดห้วยต่อ
  :: ข่าวที่ 1119   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดตรังแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรังแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1118   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดตรังร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
ศาลจังหวัดตรังร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
  :: ข่าวที่ 1117   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดตรังศึกษาดูงานศาลแขวงทุ่งสง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ศาลจังหวัดตรังศึกษาดูงานศาลแขวงทุ่งสง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
  :: ข่าวที่ 1116   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดตรังศึกษาดูงานศาลจังหวัดทุ่งสง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ศาลจังหวัดตรังศึกษาดูงานศาลจังหวัดทุ่งสง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
  :: ข่าวที่ 1115   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1114   :: วันที่ 11 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดตรังศึกษาดูงานส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ศาลจังหวัดตรังศึกษาดูงานส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
  :: ข่าวที่ 1113   :: วันที่ 6 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดตรังบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรังบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1112   :: วันที่ 4 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดตรัง กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ศาลจังหวัดตรัง กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
  :: ข่าวที่ 1111   :: วันที่ 30 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
  :: ข่าวที่ 1110   :: วันที่ 30 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1109   :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดตรังประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาผ่านระบบ Web Conference วันที่ 16 ต.ค. 2558
ศาลจังหวัดตรังประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาผ่านระบบ Web Conference วันที่ 16 ต.ค. 2558
  :: ข่าวที่ 1108   :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |