จำนวนข่าวทั้งหมด 55
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ "อบรมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดตรังเพื่อความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มิุนายน 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มิุนายน 2558
  :: ข่าวที่ 1069   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพจากศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพจากศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1068   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558”
ศาลจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558”
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 131 )
ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภํณฑ์เครื่องเรือนฯ (เตียงนอนและที่นอน) ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมทนายความประจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมทนายความประจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรัง ประชุมพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดตรังเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558
ศาลจังหวัดตรังเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2558
ศาลจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2558
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 101 )
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง”
ศาลจังหวัดตรัง จัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดตรัง”
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 13 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 107 )
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง “การแบ่งมรดก” ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง “การแบ่งมรดก” ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย สามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย สามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโครงการ “พัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)”
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโครงการ “พัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)”
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ(เตียงนอนและที่นอน)
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |