ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
อ.2231/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4769/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2028/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2092/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.978/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4723/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4767/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4880/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4912/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5107/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5108/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5109/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5110/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5111/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5112/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5113/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5114/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5115/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5116/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5117/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5118/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5379/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5380/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5381/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5382/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1658/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1777/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2170/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2376/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2447/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2568/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2927/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2936/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3236/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3513/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4953/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7564/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7644/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)