ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 119
อ.4490/59
นัดพร้อมตรวจสอบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4907/59
นัดพร้อมตรวจสอบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5047/59
นัดพร้อมตรวจสอบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5062/59
นัดพร้อมตรวจสอบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.795/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.810/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.847/60
ไต่สวนมูลฟ้อง/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.860/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.899/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8175/59
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1064/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.141/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.158/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.172/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.176/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.185/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1311/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1312/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1335/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1342/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1354/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1395/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2636/53
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4547/59
นัดพร้อมตรวจสอบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4727/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4765/59
สืบพยานโจทก์ส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ขร.19/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.134/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.212/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.813/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.1/58
นัดฟังคำสั่งยกคดีขึ้นพิจา
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.7/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.185/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.187/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.746/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.766/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.771/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.775/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8132/59
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.834/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.950/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.951/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.953/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.954/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.955/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.956/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.957/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.958/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.959/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.960/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.961/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.962/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.963/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.964/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.965/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.966/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.967/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.968/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.969/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.112/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.121/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1249/59
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1266/59
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.140/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.142/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.143/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.144/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.145/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.146/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.147/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.148/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.149/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.150/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.151/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.152/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.153/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.154/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.155/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.156/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.157/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.164/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.165/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.166/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.167/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.168/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.169/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.177/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.178/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.28/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.29/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.56/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1061/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1180/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1182/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1191/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1204/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1207/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1292/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1299/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1329/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1332/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2426/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.347/60
สืบพยานโจทก์ประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4044/59
ฟังผลหมายจับ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4088/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4291/56
ฟังผลการชำระ/พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4732/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.155/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.211/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.214/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4159/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.464/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1178/59
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.96/57
ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2651/59
ฟังผลชำระหนี้/ฟังพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.207/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8257/59
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8258/59
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ