ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ระบบการจัดการความรู้(KM)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลย วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
  1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลย วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ
ระเบียบ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 51
อ.4675/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1863/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1857/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1858/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1865/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1307/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1316/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1343/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1344/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1345/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1346/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1347/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1377/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1378/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1379/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1380/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1381/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1382/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1383/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1384/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1385/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1386/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1387/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1388/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.466/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.880/60
ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.125/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1511/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.183/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.184/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1845/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2150/60
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ แจ้งสิทธิ1
อ.2173/60
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ แจ้งสิทธิ1
อ.2366/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3607/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4020/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4124/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4396/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4490/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4764/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4779/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4854/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4907/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.665/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.860/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.17/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1837/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1018/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1127/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.195/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1843/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ